Top

Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping

 

 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:          

I Believe in Me

Brigitte Philipsen

Segbroeklaan 602

2565 DK Den Haag

Telnr. 06 53 97 0000

e-mail: brigittephilipsen@hotmail.com

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.